Toimintatapa

Innomikko Oy:n toiminta pohjautuu asiakaslähtöisyyteen, verkostoitumiseen, vankkaan asiantuntemukseen ja kokonaistaloudellisuuteen.

Asiakaslähtöisyys

– Asiakkaalle ei myydä mitä tahansa. Asiakkaalle myydään vain sitä, mitä asiakas tarvitsee.

– Tutkimuksen tulee aina palvella asiakasta. Tutkimuksen jokaisessa vaiheessa pohditaan sitä, miten asiakas hyötyy kunkin osavaiheen tuloksista.

– Tutkimusten raportoinnin ohjenuorana on selkeys, kansantajuisuus ja johdonmukaisuus. Raportilla ei ole arvoa, elleivät asiakkaan edustajat pysty täysin ymmärtämään raportin sisältöä.

Verkostoituminen

– Pääsääntöisesti omistajayrittäjä Mikko Malmivuo vastaa Innomikko Oy:n tutkimuksista.

– Tutkimuksen laajuuden ja tarpeiden sekä asiakkaan toiveiden mukaan tutkimukseen liittyviä osatehtäviä voidaan hankkia alinhankintana.

– Laaja yhteistyöverkosto takaa sen, että jokaiseen toimeksiantoon saadaan rakennettua paras ja osaavin tiimi.

Vankka asiantuntemus

– Omistajayrittäjän 20 vuoden kokemus liikennetutkimuksesta takaa vankan asiaosaamisen.

– 20 vuoden aikana johdetut yli 50 tutkimusprojektia turvaavat projektinjohdolliset taidot

Kokonaistaloudellisuus

– Tutkimuksen tai selvityksen kokonaistaloudellisuus muodostuu työn hinnasta, toteuttajan ammattitaidosta ja työn teon tehokkuudesta

– Kevyen kustannusrakenteen vuoksi Innomikko Oy pystyy tarjoamaan tutkimuksia hyvin kokonaistaloudelliseen hintaan. Kysy rohkeasti tarjousta hankkeestasi!