Talvirenkaiden käytön aikataulu ja siihen vaikuttavat tekijät

By in
7995

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää olemassa olevien aineistojen perusteella talvirenkaiden, etenkin nastarenkaiden vaihtoajankohtia syksyllä ja keväällä. Erityisesti tavoitteena oli selvittää vaihtoajankohtien yhteyttä säähän ja keliin sekä vaihtoajankohtaa koskeviin viranomaismääräyksiin. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena oli arvioida, miten parhaiten pystyttäisiin rajoittamaan nastarenkaiden käyttöä siten, että tästä aiheutuvat liikenneturvallisuusvaikutukset olisivat mahdollisimman pienet. Tutkimuksen aineistona käytettiin Helsingin Tapaninvainiontiellä tehtyjä nastarengasäänien mittauksia sekä Euromasterilta, Huoltoritareilta ja Rengasmaailmalta saatuja renkaanvaihtotilastoja.

Aineistojen perusteella voitiin arvioida sitä, miten sekä nastarenkaiden että talvirenkaiden kausivaihto eteni eri vuosina ja eri puolilla Suomea. Syyskauden osalta oli nähtävissä, että kausivaihdon eteneminen oli yhteydessä lumipeitteen esiintymiseen (kuva 1). Sen sijaan kevätkaudella vaihtoa usein venytettiin pitkälle sen jälkeen, kun lumipeite oli jo poistunut (kuva 2). Tutkimuksen perusteella saatiinkin vahvoja viitteitä siitä, että mikäli nastarenkaiden käyttöä halutaan vähentää ilman merkittävämpiä liikenneturvallisuusvaikutuksia, nastarenkaiden käyttöä tulisi voimakkaammin rajoittaa juuri kevätkaudella. Tutkimuksessa tehdyn arvion mukaan nastarenkaiden koko vuoden liikennesuorite pienenisi kuitenkin vain noin 2-3 %, jos nastarenkaiden käytön yhteys keväällä talviolosuhteiden ja lumipeitteen loppumiseen olisi yhtä vahva kuin syksyllä lumen ja talven saapumiseen.


Kuva 1. Renkaanvaihdon (60 % syksyn renkaanvaihdosta tehty) ja lumipeitteen (yli 3 vrk pituisen lumipeitteen alku) yhteys syyskaudella. Yksi kuvan piste edustaa yhtä syyskautta.


Kuva 2. Renkaanvaihdon (60 % kevään renkaanvaihdosta tehty) ja lumipeitteen (yli 3 vrk pituisen lumipeitteen loppu) yhteys kevätkaudella. Yksi kuvan piste edustaa yhtä kevätkautta.

Tutkimuksen laajin aineisto saatiin Euromasterilta. Aineisto käsitti satoja tuhansia renkaanvaihtoja vuosina 2011-2016. Aineiston perusteella saatettiin nähdä, että renkaanvaihto alkaa pohjoisemmassa Suomessa aiemmin ja loppuu myöhemmin kuin eteläisemmässä Suomessa. Samalla Pohjois-Suomen renkaanvaihtohuiput olivat terävämpiä kuin etelässä. Asiaan saattaa vaikuttaa kitkarenkaiden suurempi osuus etelässä.

Liikennevirasto on kiinnittänyt huomiota siihen, että päällysteiden urautumisvauhti on kiihtymässä. Käytettävissä olevan aineiston perusteella ei voitu kuitenkaan havaita, että talvi- ja nastarenkaiden käyttökausi olisi kategorisesti pidentymässä. On kuitenkin syytä huomiota, että tutkimuksen tarkastelujakso oli varsin lyhyt.

Tutkimuksessa käytettiin tiettävästi ensi kertaa tässä laajuudessa rengasliikkeiden aineistoa kausivaihtoon liittyvän käyttäytymisen arvioinnissa. Aineiston katsottiin soveltuvan tarkoitukseen hyvin ja sen käyttöä kannattaa jatkaa esimerkiksi arvioitaessa mahdollisten talvirenkaiden käyttösäännösten muutosten vaikutuksia tulevaisuudessa.

Koko raportti löytyy Liikenneviraston internet-sivuilta.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)