Hoidon ja ylläpidon teknisten asiakirjojen päivitys valmistui

By in
2745

Liikennevirasto on saamassa päätökseen mittavan maanteiden hoidon ja ylläpidon teknisten asiakirjojen uusimistyön. Työ on käsittänyt kaikki maanteiden hoitoon ja ylläpitoon liittyvät keskeiset asiakirjat: talvihoidon laatuvaatimukset, hoidon tuotekortit ja hoidon työkohtaisten tarkennusten pohjan. Työssä on pyritty päivittämään, selkeyttämään ja tarkentamaan olemassa olevia asiakirjoja. Työssä on kuultu myös hoitourakoitsijoiden edustajia. Työryhmän sihteerinä on toiminut DI Mikko Malmivuo Innomikko Oy:stä.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)