Talviajan liikenneturvallisuus

Talviajan liikenneturvallisuus

SERVICE OVERVIEW

Lähes kaikissa Innomikko Oy:n talviliikenteen hankkeissa (oli kyse sitten kitkamittareista, kelinseurantajärjestelmistä tai talvihoidosta) on vahva yhteys talviajan liikenneturvallisuuteen. Liikenneturvallisuusnäkökulma on kuitenkin kaikista selvimmin esillä hankkeissa, jotka liittyvät kiinteästi onnettomuustutkintaan ja onnettomuustilastoihin. Suomessa onnettomuustutkinnasta vastaa poliisi ja erityinen kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien tutkijalautakunta. Tutkijalautakunnan onnettomuustutkinta on huomattavasti syvällisempää ja yksityiskohtaisempaa kuin poliisiin, mutta rajallisten resurssien vuoksi lautakunta keskittyy vain kaikkein vakavimpiin, eli kuolemaan johtaneisiin onnettomuuksiin. Sekä poliisin että tutkijalautakuntien aineistot ovat olleet tilastollisten liikenneturvallisuustarkastelujen keskeisiä lähteitä.

Talvirenkaat näyttelevät yhtä keskeistä osaa talviajan liikenneturvallisuudessa. Huomattavan moni Mikko Malmivuon (Innomikko Oy) tutkimus onkin liittynyt talvirengastyyppien ja talvirenkaiden kunnon liikenneturvallisuusvaikutuksiin.

MALMIVUON TALVIAJAN LIIKENNETURVALLISUUTEEN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ (13 kpl)

Innomikko Oy:n palveluksessa (2008-):

Malmivuo, Mikko 2017: Talvirenkaiden käytön aikataulu ja siihen vaikuttavat tekijät. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 40/2017. 32s. ja 2 liitettä. TiivistelmäJulkinen raportti.

Malmivuo, Mikko, Luoma, Juha 2016: Rengastyypin vaikutukset lumi- ja jääpolanteen liukkauteen ja kulumiseen. VTT Technology 244. 48 s. + liitt. 3 s. TiivistelmäJulkinen raportti.

Kanner, Heikki, Malmivuo, Mikko 2015: Jääpitohyväksynnän yhteiskuntataloudelliset vaikutukset. Asiakasraportti VTT-CR-00364-15. 31 s. TiivistelmäJulkinen raportti.

Malmivuo, Mikko, Luoma, Juha. 2014: Nasta- ja kitkarenkaat kuolemaan johtaneissa talviajan onnettomuuksissa. VTT Technology 204. 33 s. + liit. 4 s. TiivistelmäJulkinen raportti.

Malmivuo, Mikko 2012: Raskaan liikenteen renkaiden urasyvyyden ja rengasseoksen vaikutus liikenneturvallisuuteen talviolosuhteissa. AKT:n tilaama selvitys. 31 s. + liitt. 5. Julkinen raportti.

Malmivuo, Mikko 2012: Nastarenkaiden vähentämisen liikenneturvallisuusvaikutukset. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 4/2012. 61 s. Julkinen raportti.

Malmivuo, Mikko, Luoma, Juha 2010: Talvirenkaiden kunnon kehittyminen 2001-2010. VTT Tiedotteita 2554. 41 s. + liitt. 11 s. Julkinen raportti.

Malmivuo, Mikko 2009: Talvikelionnettomuuksien poliisiraportit 2007-08. Tiehallinnon selvityksiä 6/2008. 48 s. + liitt. 17s. Julkinen raportti.

VTT:n palveluksessa (1996-2008):

Malmivuo, Mikko. 2004: Talviliikenteen turvallisuus Suomessa ja Ruotsissa. LINTU-julkaisuja: 5A. 71 s. + liitt. 18 s. Julkinen raportti.

Peltola, Harri, Rajamäki, Riikka, Malmivuo, Mikko 2004: Talviajan nopeudet ja raskas liikenne. LVM Julkaisuja: 67. 86 s. Julkinen raportti.

Malmivuo, Mikko, Kärki, Otto: 2002: Ajokeliin liittyvä riski. Tiehallinnon selvityksiä 39/2002. 65 s. + liitt. 7 s. Julkinen raportti.

Malmivuo, Mikko, Mäkinen, Tapani 2001: Talvirengastutkimus 2000-2001. Tiehallinnon selvityksiä: 34/2001. 42 s.+ liitt. Julkinen raportti.

Malmivuo, Mikko, Peltola, Harri 1997: Talviajan liikenneturvallisuus. Tilastollinen tarkastelu 1991-1995. Tielaitoksen selvityksiä 6/1997. 71 s. + liitt. 21 s. Julkinen raportti.