Kitkanmittaus ja kelintunnistus

Kitkanmittaus ja kelintunnistus

SERVICE OVERVIEW

Suomessa maanteiden talvihoito perustuu ajatukseen, että kaikkien maanteiden ei talvella tarvitse olla paljaaksi hoidettuja, kunhan tiellä on turvallisen liikkumisen takaava kitka. Tämän vuoksi erityyppisille maanteille on asetettu talviajalle erilaisia kitkavaatimuksia. Tätä kitkaa mitataan ns. kitkamittareilla. Koska kitkamittarit vuosien saatossa jatkuvasti kehittyvät ja muuttuvat, on uusien mittarimallien soveltuvuutta maanteiden kitkan mittaukseen ja kelintunnistukseen ajoittain tutkittava. Mikko Malmivuon (Innomikko Oy) laaja kokemus kitkamittarien testauksen parissa on jopa maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen.

Maanteiden talvihoidon laadunseurantaa on vuosikymmeniä tehty siten, että aluevastaavat (ent. tiemestarit), valvontakonsultit ja urakoitsijat seuraavat maanteiden kitkaa ns. jarrutuskitkamittareilla. Nämä mittarit laskevat kitkan lyhyen täysjarrutuksen aikana saavutettavan hidastuvuuden perusteella. Laadunseurannan apuvälineeksi ovat tällä vuosituhannella tulleet lisäksi optiset anturit, jotka mittaavat tien kitkaa ja olosuhdetta valon paluuheijastuvuuden perusteella. Näitä optisia antureita käytetään sekä mobililisti ajoneuvoon kiinnitettynä että kiinteästi tienvarressa.

Aivan viime vuosina mielenkiinnon ja tutkimusten kohteena ovat lisäksi olleet ajoneuvon omia tietolähteitä hyödyntävät järjestelmät. Nämä järjestelmät eivät vaadi erillistä anturointia, vaan ainoastaan lukevat ajoneuvonvalmistajan ajoneuvon tietoväylään syöttämiä reaaliaiakaisia tietoja. Tietoväylässä kulkevan tiedon perusteella voidaan esimerkiksi suoraan laskea vetävien renkaiden luisto ja kun tämä suhteutetaan käytettyyn moottoritehoon, voidaan arvioida karkeasti tien liukkautta. Menetelmä ei yllä samaan tarkkuuteen kuin jarrutuskitkamittarit, mutta se on huoltovapaa, yksikkökustannuksiltaan edullinen ja täysin autonominen. Menetelmä voidaan helposti liittää esim. linjaliikenneajoneuvoihin ilman, että kuljettajan tarvitsee välittää mittauksesta lainkaan.

MALMIVUON KITKANMITTAUKSEEN JA KELINTUNNISTUKSEEN LIITTYVIÄ TUTKIMUKSIA (21 kpl):

Innomikko Oy:n palveluksessa (2008-):

Malmivuo, Mikko 2020: Tehostettu mobiili kitkanmittaus valtatie 4:llä. Talvikausien 2018-19 ja 2019-20 tulokset. Väyläviraston julkaisuja 51/2020. 78s. Julkinen raportti.

Malmivuo, Mikko 2017: Maanteiden kitkanmittauksen kehittäminen 2017. Liikenneviraston sisäinen raportti. 32 s.

Malmivuo, Mikko 2016: Ajoneuvon tietoväylää hyödyntävän liukkaudentunnistuksen testaus. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 49/2016. TiivistelmäJulkinen raportti.

Malmivuo, Mikko 2015: Esiselvitys: Maidon keräilyn reaaliaikaisen tiedon hyödyntäminen tieverkon palvelutason ylläpidossa. Liikenneviraston sisäinen raportti. 12s.

Malmivuo, Mikko 2015: FCD-kelipilotti. Liikkuvan kelinseurantajärjestelmän kokeilu. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 46/2015. 38 s. + 1 liite. TiivistelmäJulkinen raportti.

Malmivuo, Mikko 2015: Optisten anturien testaus lentoasemaolosuhteissa. Finavialle tehty selvitys. 15 s. Tiivistelmä.

Malmivuo, Mikko 2014: Jarrutuskitkamittarin ja mekaanisen kitkamittarin vertailu. Liikenneviraston sisäinen selvitys. 33 s.

Malmivuo, Mikko 2013: Optisten kitka- ja lämpömittarien vertailututkimus 2013. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 52/2013. 42 s. TiivistelmäJulkinen raportti.

Malmivuo, Mikko 2012: Kitkamittarien lisätestit Nokialla 7.-9.3.2012. Liikenneviraston sisäinen selvitys. 29 s.

Malmivuo, Mikko 2011: Kunnossapito- ja kelitiedon kerääminen tutkijalautakuntien tutkimissa kuolemaan johtaneissa talvikelionnettomuuksissa. Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunnan (VALT) tilaama sisäinen selvitys.

Malmivuo, Mikko 2011: Kitkamittareiden vertailututkimus 2011. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 48/ 2011. 80 s. + liitt.11 s. Julkinen raportti.

Malmivuo, Mikko 2011: Tien pinnan kitkan mittaamisen kehittäminen Suomessa. Esitutkimus. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 14/2011. 39 s. + liitteet. Julkinen raportti.

Malmivuo, Mikko 2010: Paljon ajavien tienkäyttäjien hyödyntäminen kelinseurannassa. Vaikuttavuusselvitys. Liikenneviraston sisäinen raportti. 26 s. + liitteet.

Malmivuo, Mikko 2010: μTEC-kitkamittarin testaus Testworld Oy:n talvirengastestien yhteydessä Ivalossa keväällä 2010. Luottamuksellinen testiraportti. 27 s. + liitteet

Malmivuo, Mikko 2010: Utilisation of new road surface sensors, situation in Finland. Kirjallisuusyhteenveto keliantureihin liittyvästä tutkimuksesta Suomessa. 10 s. Liikenneviraston sisäinen selvitys.

 

VTT:n palveluksessa (1996-2008):

Malmivuo, Mikko 2007: Liukkausriskiennustepalvelun kokeilu. Seurantatutkimus. Tiehallinnon selvityksiä 41/2007.  47 s. + liitteet. Julkinen raportti.

Schirokoff, Anna, Malmivuo, Mikko, Kulmala, Risto, Virtanen, Niina 2006: Optisen keli- ja lämpötila-anturin toimivuus. Liikenneviraston sisäinen selvitys.

Malmivuo, Mikko, Kallio, Mikko, Tapio, Juha, Mäkinen, Tapani 2005: Liikkuvan kelinseurantajärjestelmän nykytilanne ja kehitysnäkymät. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 31/2004. 55 s. + liitt. 3 s.

Malmivuo, Mikko, Kummala, Juuso 2002: Esiselvitys tiesää- ja liikennetietojen tarjoamista mahdollisuuksista. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja: 6/2002. 38 s. + liitt. 15 s.

Malmivuo, Mikko 2001: Kitkanmittauslaitteiden vertailututkimus 2000. Tiehallinnon selvityksiä 6/2001. 53 s. + liitt. 19 s. Julkinen raportti.

Malmivuo, Mikko, Pajunen, Kirsi 2000: Tehostetun kelinseurantajärjestelmän kokeilu – Tieliikenteen telematiikan E18-kokeilualue. Tielaitoksen selvityksiä 5/1999. 64 s. + liitt. 59 s. Julkinen raportti.