Kesäliikenne

Kesäliikenne

SERVICE OVERVIEW

Vaikka valtaosa Innomikko Oy:n projekteista on liittynyt talviajan liikenteeseen, eivät kesäliikenteeseen liittyneet selvitykset ole missään nimessä vieraita. Viime vuosina tämän alueen tutkimukset ovat liittyneet usein sorateiden automaattisten tasaisuusmittareiden testaukseen. Väylävirasto on asettanut sorateiden tasaisuudelle tiettyjä vaatimuksia. Automaattisten tasaisuusmittarien avulla näitä epätasaisuuksia on entistä helpompi havaita, arvioida ja vertailla.

Nopeuden ja liikenneturvallisuuden yhteys on kiistaton. Pääteiden nopeusrajoituksia ei kuitenkaan kannata laskea, sillä matka-aikoihin liittyvät ajokustannukset kasvavat muuten kohtuuttomasti. Sen sijaan tehostetulla nopeusvalvonnalla ja alennetulla puuttumiskynnyksellä voidaan kohtuullisen tehokkaasti hillitä ylinopeuksia.

 

MALMIVUON KESÄLIIKENTEESEEN LIITTYVIÄ TUTKIMUKSIA (19 kpl)

Innomikko Oy:n palveluksessa (2008-):

Malmivuo, Mikko 2018: Soratien tasaisuusmittausteknologian arviointi. Digitalisaatiohanke 3 – Maanteiden ennakoiva kunnon hallinta. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 22/ 2018. 24 s. Julkinen raportti.

Malmivuo, Mikko 2017: Kalibrointitesti uusitulla tasaisuusmittarilla. Liikenneviraston sisäinen raportti. 11 s.

Malmivuo, Mikko 2015: Sorateiden tasaisuuden mittauksen jatkokehitys 2. Liikenneviraston sisäinen raportti. 38 s.

Malmivuo, Mikko 2013: Sorateiden tasaisuuden mittauksen jatkokehitys. Liikenneviraston sisäinen raportti. 50 s.

Malmivuo, Mikko 2011: Nopeusvalvonnan puuttumisrajan muutos ja sen vaikutukset. LINTU-julkaisuja 4/2011. 58 s. Julkinen raportti.

Malmivuo, Mikko 2009: Kevytperävaunut liikenneonnettomuuksissa. Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunnan rahoittama selvitys. 42 s. Julkinen raportti.

 

VTT:n palveluksessa (1996-2008):

Malmivuo, Mikko, Rajamäki, Riikka 2008: Tehostetun kameravalvonnan ja alennetun puuttumiskynnyksen vaikutus turvallisuuteen. LINTU-julkaisuja 1. 49 s. + liitt. 12 s. Julkinen raportti.

Malmivuo, Mikko, Sihvola, Niina 2007: Tienvarsitarkastusten vaikuttavuus. Ajoneuvohallintokeskus. Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2017. 44 s. Julkinen raportti.

Ristikartano, Jukka, Spoof, Harri, Räsänen, Jukka, Malmivuo, Mikko 2005: Ajokustannusten kuntoriippuvuus päällystetyillä teillä ja sorateillä. Tiehallinnon selvityksiä 53/2005. 68 s. + liitt. 1 s. Julkinen raportti.

Malmivuo, Mikko 2005: Traktorit liikenneonnettomuuksissa. Liikennevakuutuskeskus.

Burrow, Ian, Coe, Graham, Leben, Bojan, Malmivuo, Mikko, et al. 2005: FORMAT Deliverable Report: D11, Bryssel, European Commission (tietyömaaonnettomuuksien vähentämiseen keskittynyt EU-tutkimus). 39 p.

Malmivuo, Mikko, Peltola, Harri 2004: Turvallisuusvaikutusten arviointi vaikutuskertoimin. Tarva-ohjelman vaikutuskertoimien määrittely. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 1. 69 s.

Kallberg, Veli-Pekka, Anila, Matti, Hytönen, Jouni, Malmivuo, Mikko, Ritari, Erkki 2002: Junan havaitsemisetäisyys rautatietasoristeyksessä, esitutkimus. VTT Tutkimusraportti RTE 759/02. 29 s. + liitt. 31 s.

Malmivuo, Mikko et al. 1999: Commute safety model. Data and Models for the Energetic and Environmental Assessment of Transport Networks. (Liikenneverkon vaikutuksia arvioiva EU-tutkimus)

Malmivuo, Mikko 1999: Liittymänäkemien vaikutus sivutieltä saapuvien ajokäyttäytymiseen. Tielaitoksen selvityksiä 41/1999. 40 s. + liitt. 61 s. Julkinen raportti.

Peltola, Harri, Kajajisto, Petteri, Kulmala, Risto, Leden, Lars, Malmivuo, Mikko, Martamo, Reijo, Seppelin, Carina 1999: Kevyen liikenteen turvallisuus maaseudun kaksikaistaisilla pääteillä Tielaitoksen selvityksiä 43/1999, 103 s. + liitt. 55 s. Julkinen raportti.

Räsänen, Jukka, Tervonen, Juha, Jantunen, Jutta, Mikroudis, George, Malmivuo, Mikko, Himanen, Veli 1999: CODE-TEN (Strategic Assessment of Corridor Developments, TEN Improvements and Extensions to the the CEEC/CIS), Deliverable D6: Spatial Distribution of Environmental and Safety Impacts. Theoretical Background and Methodology development. Brussels: European Commission, Transport RTD Programme of the 4th Framework Programme

Ranta, Susanna, Mäkinen, Tapani, Malmivuo, Mikko 1998: Palautetta antavat tiemerkinnät suistumis- ja kohtaamisonnettomuuksien torjunnassa. Tielaitoksen selvityksiä: 1/1998 40 s. + liitt. 4 s. Julkinen raportti.

Malmivuo, Mikko 1997: Liittymien turvallisuuden parantaminen sivusuuntaa muuttamalla. Esitutkimus. Tielaitoksen sisäinen selvitys. 61 s.