Tutkimus ajoneuvon tietoväylää hyödyntävästä liukkaudentunnistuksesta valmistui

VTT on kehittänyt ns. Grip-menetelmänä tunnetun järjestelmän, jossa ajoneuvon omasta tietoväylästä kerättävän tiedon perusteella voidaan arvioida tienpinnan kitkaa. Grip tarkastelee vapaasti pyörivien ja vetävien renkaiden pyörimisnopeuseroa, sekä ottaa laskennassa huomioon kulloinkin käytetyn moottoritehon. Tuloksena saatava luistosuhdeluku on teorian mukaan sitä suurempi, mitä liukkaampi on tien pinta. Tässä tutkimuksessa on verrattu…

Rengastyypin vaikutus lumipolanteen liukkauteen ja kulumiseen

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten erilaiset talvirengastyyppien (nasta- tai kitkarengas) liikenneosuudet vaikuttavat lumi- ja jääpolanteen kitkaan ja kulumiseen. Nasta- ja kitkarenkain varustetut henkilöautot kiersivät testirataa suunnitellun ajo-ohjelman mukaisesti. Päätestisuora oli jaettu kuuteen kaistaan: (1) nastarengasliikennettä 100 %, (2) nastarengasliikennettä 75 %, kitkarengasliikennettä 25 %, (3) nasta- ja kitkarengasliikennettä 50 %,…

Liikkuvan kelinseurantajärjestelmän kokeilu

FCD-kelipilotin tavoitteena on ollut testata ajoneuvojen ABS- ja ajovakaudenhallintajärjestelmien hyödyntämistä liukkaudentunnistuksessa. Edelleen projektin tavoitteena on ollut testata menetelmälle soveltuvaa käyttöliittymää sekä kerätä loppukäyttäjien kokemuksia tällaisesta palvelusta. Lopullisena tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa järjestelmän kilpailutus, mikäli järjestelmä osoittautuu toimivaksi. Ensimmäisenä tutkimustalvena 2012–2013 projektissa kyettiin rakentamaan lähinnä pääkaupunkiseudun ympäristössä operoiva noin 150…

Jääpitohyväksynnän yhteiskuntataloudelliset vaikutukset

Suomessa on käytettävä henkilö- ja pakettiautoissa nastoitettuja tai nastattomia talvirenkaita eli kitkarenkaita joulukuun alusta helmikuun loppuun. Renkaiden pitokyvylle talvisissa olosuhteissa ei kuitenkaan ole asetettu mitään vaatimuksia. Talvirengastesteissä on kuitenkin havaittu, että jääkeleillä Keski-Euroopan olosuhteisiin suunniteltujen talvirenkaiden pitokyky on huomattavasti pienempi kuin pohjoismaisiin oloihin suunniteltujen kitkarenkaiden pitokyky. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli…

Optisten kelianturien testaus lentoasemaolosuhteissa

Suomessa lentoasemien kunnossapitoon liittyy kansainvälinen ICAO:n (International Civil Aciation Organization) standardien mukainen raportointijärjestelmä, jossa raportoidaan kiitoteiden keliolosuhteet. Keliolosuhteita kuvataan mm. raportoimalla kelityyppi ja kiitotiellä olevan aineksen (esim. lumi tai sohjo) kerrospaksuus. Kerrospaksuuden mittaukseen ei ole käytettävissä mitään automaattista mittausjärjestelmää, vaan se perustuu pitkälle aistinvaraiseen arviointiin ja mittaviivaimen kanssa tehtyihin pistokokeisiin.…