Ajankohtaista

Optisten kitka- ja lämpömittarien vertailututkimus valmistui

Liikenneviraston rahoittaman tutkimuksen tavoitteena oli selvittää optisten kitkamittarien tarkkuutta sekä toimivuutta maanteiden talvihoidon laadunvalvonnan ohjaukseen. Lisäksi tutkimuksessa arvioitiin myös mittarien ilmoittamien muiden tiesäämuuttujien (kelityyppi, tien ja ilman lämpötila, kastepiste, ilman kosteus) tarkkuutta. Tutkimuksen kohteena oli Teconer Oy:n optinen kitkamittari RCM411 ja Vaisala Oyj:n optinen kitkamittari DSP310 (kuva 1). Mittareita verrattiin…

Tutkimus sääolosuhteiden vaikutuksesta liukkaudentorjunta-aineiden käyttöön Helsinki-Vantaan lentoasemalla valmistui

Vaikka vaatimuket kiitoteiden liukkaudentorjunnalle ovat korkeammat kuin maanteiden, myös kiitoteillä pyritään välttämään tarpeetonta liukkaudentorjunta-aineiden käyttöä. Liukkaudentorjunta-aineiden optimoinnin onnistumista on kuitenkin vaikea seurata, sillä aineiden kulutukseen vaikuttaa paitsi optimoinnin onnistuminen, myös talven sääolosuhteet. Tämän Innomikko Oy:n selvityksen tavoitteena olikin kehittää säämalli, jonka avulla voidaan mahdollisimman pitkälle eliminoida eri talvien erilaisten sääolosuhteiden…