Ajankohtaista

Lumikertymäpilotin testaus

Tämän tutkimuksen tavoitteena on testata Forecan kehittämän lumikertymäennusteen (jäljessä “Pilotti”) toimivuutta. Tutkimuksen kohteena ollut Pilotti ennusti tiejaksoittain lumen syvyyden 24 tuntia eteenpäin sekä toteuman 12 tuntia taaksepäin. Tutkimuksessa on seurattu lumensyvyyden kehitystä kenttämittauksin eri puolilla pilottialuetta sekä verrattu näitä mittaustuloksia Pilotin ilmoittamiin ennusteisiin ja toteumiin. Mallissa lumikertymä kasvaa lumisateen edetessä…

Talvirenkaiden käytön aikataulu ja siihen vaikuttavat tekijät

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää olemassa olevien aineistojen perusteella talvirenkaiden, etenkin nastarenkaiden vaihtoajankohtia syksyllä ja keväällä. Erityisesti tavoitteena oli selvittää vaihtoajankohtien yhteyttä säähän ja keliin sekä vaihtoajankohtaa koskeviin viranomaismääräyksiin. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena oli arvioida, miten parhaiten pystyttäisiin rajoittamaan nastarenkaiden käyttöä siten, että tästä aiheutuvat liikenneturvallisuusvaikutukset olisivat mahdollisimman pienet. Tutkimuksen aineistona käytettiin…

Tutkimus ajoneuvon tietoväylää hyödyntävästä liukkaudentunnistuksesta valmistui

VTT on kehittänyt ns. Grip-menetelmänä tunnetun järjestelmän, jossa ajoneuvon omasta tietoväylästä kerättävän tiedon perusteella voidaan arvioida tienpinnan kitkaa. Grip tarkastelee vapaasti pyörivien ja vetävien renkaiden pyörimisnopeuseroa, sekä ottaa laskennassa huomioon kulloinkin käytetyn moottoritehon. Tuloksena saatava luistosuhdeluku on teorian mukaan sitä suurempi, mitä liukkaampi on tien pinta. Tässä tutkimuksessa on verrattu…

Rengastyypin vaikutus lumipolanteen liukkauteen ja kulumiseen

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten erilaiset talvirengastyyppien (nasta- tai kitkarengas) liikenneosuudet vaikuttavat lumi- ja jääpolanteen kitkaan ja kulumiseen. Nasta- ja kitkarenkain varustetut henkilöautot kiersivät testirataa suunnitellun ajo-ohjelman mukaisesti. Päätestisuora oli jaettu kuuteen kaistaan: (1) nastarengasliikennettä 100 %, (2) nastarengasliikennettä 75 %, kitkarengasliikennettä 25 %, (3) nasta- ja kitkarengasliikennettä 50 %,…

Liikkuvan kelinseurantajärjestelmän kokeilu

FCD-kelipilotin tavoitteena on ollut testata ajoneuvojen ABS- ja ajovakaudenhallintajärjestelmien hyödyntämistä liukkaudentunnistuksessa. Edelleen projektin tavoitteena on ollut testata menetelmälle soveltuvaa käyttöliittymää sekä kerätä loppukäyttäjien kokemuksia tällaisesta palvelusta. Lopullisena tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa järjestelmän kilpailutus, mikäli järjestelmä osoittautuu toimivaksi. Ensimmäisenä tutkimustalvena 2012–2013 projektissa kyettiin rakentamaan lähinnä pääkaupunkiseudun ympäristössä operoiva noin 150…