TUTKIMUKSIA 2009-2024

2024

 

Malmivuo, Mikko: Tiehöylä ja lana sorateiden hoidossa. Tutkimusvuodet 2021-23. Väyläviraston julkaisuja 16/2024. 30 s.

 

2023

 

Malmivuo, Mikko: Optisten MD30-anturien kokeilu Mäntsälän urakassa. Väyläviraston julkaisuja 78/2023. 35 s.

 

Malmivuo, Mikko; Olsson, Taru; Hoikkanen, Marjo; Luomaranta, Anna; Kuhn, Thomas: Ilmastonmuutoksen vaikutus lentoasemien kunnossapitoon. Finavian sisäinen raportti.

 

Malmivuo, Mikko 2023: Talvirengastyypin vaikutus liikenneturvallisuuteen. Tutkimustiedon päivitys. Väyläviraston julkaisuja 10/2023. 48 s.

 

2022

 

Malmivuo, Mikko 2022: Optisten MD30-anturien kokeilu Mäntsälän urakassa - Talvikausi 2021-22. Väyläviraston julkaisuja 72/2022. 41 s.

 

Malmivuo, Mikko 2022: Lumimäärän ja tasaisuuden lasermittaus. Väyläviraston julkaisuja 71/2022. 33 s.

 

Malmivuo, Mikko 2022: Nira-järjestelmän kokeilu Keski-Suomen alueella. Väyläviraston julkaisuja 65/2022. 56 s.

 

Malmivuo, Mikko 2022: Grip-menetelmän testaus järjestelmänä. Väyläviraston julkaisuja 64/2022. 30 s.

 

2021

 

Malmivuo, Mikko 2021: Tehostettu mobiili kitkanmittaus valtatie 4:llä. Talvikausien 2018-19, 201-20 ja 2020-21 tulokset. Väyläviraston julkaisuja 51/2021. 36 s. + 4 liitettä.

 

Malmivuo, Mikko 2021: Kävely- ja pyöräilyväylien liukkaudentunnistus, Väyläviraston julkaisuja 46/2021, 48 s.

 

Malmivuo, Mikko 2021: Tiehöylä ja lana sorateiden hoidossa. Esitutkimus. Väyläviraston julkaisuja 11/2021. 44 s. + 1 liite.

 

Malmivuo, Mikko 2021: Kelintunnistuksen nykytila ja kehittämispolut Suomessa. Väyläviraston sisäinen selvitys. 47 s.

 

2020

 

Malmivuo, Mikko 2020: Tehostettu mobiili kitkanmittaus valtatie 4:llä. Talvikausien 2018-19 ja 2019-20 tulokset. Väyläviraston julkaisuja 51/2020. 78s. 

 

2019

 

Talvihoidon muutosten vaikuttavuus. Alkuvuoden 2019 muutokset. Väyläviraston sisäinen selvitys. 57 s.

 

2018

 

Malmivuo, Mikko 2018: Maanteiden talvihoidon laatumittarin arviointi.

Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 52/2018. 36 s.

 

Malmivuo, Mikko 2018: Soratien tasaisuusmittausteknologian arviointi: Digitalisaatiohanke 3 - Maanteiden ennakoiva kunnon hallinta. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 22/2018. 20 s.

 

2017

 

Malmivuo, Mikko 2017: Lumikertymäpilotin testaus. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 47/2017. 41 s. + 1 liite.

 

Malmivuo, Mikko 2017: Talvirenkaiden käytön aikataulu ja siihen vaikuttavat tekijät. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 40/2017. 32s. ja 2 liitettä. 

 

Malmivuo, Mikko 2017: Maanteiden kitkanmittauksen kehittäminen 2017. Liikenneviraston sisäinen raportti. 32 s.

 

2016

 

Malmivuo, Mikko 2016: Ajoneuvon tietoväylää hyödyntävän liukkaudentunnistuksen testaus. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 49/2016.

 

Malmivuo, Mikko 2016: Talvihoitoluokituksen tarkistaminen. Liikenneviraston sisäinen selvitys. 31 s.

 

Malmivuo, Mikko, Luoma, Juha 2016: Rengastyypin vaikutukset lumi- ja jääpolanteen liukkauteen ja kulumiseen. VTT Technology 244. 48 s. + liitt. 3 s.

 

2015

 

Malmivuo, Mikko 2015: FCD-kelipilotti. Liikkuvan kelinseurantajärjestelmän kokeilu. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 46/2015. 38 s. + 1 liite.

 

Malmivuo, Mikko 2015: Esiselvitys: Maidon keräilyn reaaliaikaisen tiedon hyödyntäminen tieverkon palvelutason ylläpidossa. Liikenneviraston sisäinen raportti. 12s.

 

Malmivuo, Mikko 2015: Optisten anturien testaus lentoasemaolosuhteissa. Finavialle tehty sisäinen selvitys. 15 s.

 

Kanner, Heikki, Malmivuo, Mikko 2015: Jääpitohyväksynnän yhteiskuntataloudelliset vaikutukset. Asiakasraportti VTT-CR-00364-15. 31 s.

 

2014

 

Malmivuo, Mikko, Luoma, Juha. 2014: Nasta- ja kitkarenkaat kuolemaan johtaneissa talviajan onnettomuuksissa. VTT Technology 204. 33 s. + liit. 4 s.

 

Malmivuo, Mikko 2014: Jarrutuskitkamittarin ja mekaanisen kitkamittarin vertailu. Liikenneviraston sisäinen selvitys. 33 s.

 

2013

 

Malmivuo, Mikko 2013: Talviliikenteen palvelutason seurantamenettelyn kehittäminen. Liikenneviraston sisäinen raportti. 54 s.

 

Malmivuo, Mikko 2013: Optisten kitka- ja lämpömittarien vertailututkimus 2013. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 52/2013. 42 s.

 

Malmivuo, Mikko 2013: Sääolosuhteiden vaikutus liukkaudentorjunta-aineiden käyttöön Helsinki-Vantaan lentokentällä. Finavian tilaama sisäinen selvitys. 23 s.

 

Malmivuo, Mikko 2013: Sorateiden tasaisuuden mittauksen jatkokehitys. Liikenneviraston sisäinen raportti. 50 s.

 

2012

 

Malmivuo, Mikko 2012: Leveän keskimerkinnän tiet talviolosuhteissa. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 29/2012. 33 s. + liite.

 

Malmivuo, Mikko 2012: Raskaan liikenteen renkaiden urasyvyyden ja rengasseoksen vaikutus liikenneturvallisuuteen talviolosuhteissa. AKT:n tilaama selvitys. 31 s. + liitt. 5s.

 

Malmivuo, Mikko 2012: Nastarenkaiden vähentämisen liikenneturvallisuusvaikutukset. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 4/2012. 61 s.

 

Malmivuo, Mikko 2012: Kitkamittarien lisätestit Nokialla 7.-9.3.2012. Liikenneviraston sisäinen selvitys. 29 s.

 

2011

 

Malmivuo, Mikko 2011: Nopeusvalvonnan puuttumisrajan muutos ja sen vaikutukset. LINTU-julkaisuja 4/2011. 58 s.

 

Malmivuo, Mikko 2011: Kunnossapito- ja kelitiedon kerääminen tutkijalautakuntien tutkimissa kuolemaan johtaneissa talvikelionnettomuuksissa. Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunnan (VALT) tilaama sisäinen selvitys.

 

Malmivuo, Mikko 2011: Kitkamittareiden vertailututkimus 2011. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 48/ 2011. 80 s. + liitt.11 s.

 

Malmivuo, Mikko 2011: Tien pinnan kitkan mittaamisen kehittäminen Suomessa. Esitutkimus. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 14/2011. 39 s. + liitteet.

 

2010

 

Malmivuo, Mikko 2010: Paljon ajavien tienkäyttäjien hyödyntäminen kelinseurannassa. Vaikuttavuusselvitys. Liikenneviraston sisäinen raportti. 26 s. + liitteet.

 

Malmivuo, Mikko 2010: Maanteiden talvihoidon kokonaisedullisuus Suomessa. Liikenneviraston julkaisuja 34/2010. 43 s. + liite.

 

Malmivuo, Mikko, Luoma, Juha 2010: Talvirenkaiden kunnon kehittyminen 2001-2010. VTT Tiedotteita 2554. 41 s. + liitt. 11 s.

 

Malmivuo Mikko 2010: Talvihoidon pistokoelaadunseurannan kehittäminen. Liikenneviraston sisäinen raportti.

 

Malmivuo, Mikko 2010: μTEC-kitkamittarin testaus Testworld Oy:n talvirengastestien yhteydessä Ivalossa keväällä 2010. Liikenneviraston sisäinen julkaisu. 27 s. + liitteet

 

Malmivuo, Mikko 2010: Utilisation of new road surface sensors, situation in Finland. Kirjallisuusyhteenveto keliantureihin liittyvästä tutkimuksesta Suomessa. 10 s.

 

2009

 

Malmivuo, Mikko 2009: Kevytperävaunut liikenneonnettomuuksissa. Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunnan rahoittama selvitys. 42 s.

 

Malmivuo, Mikko 2009: Talvikelionnettomuuksien poliisiraportit 2007-08. Tiehallinnon selvityksiä 6/2008. 48 s. + liitt. 17s.