Lumikertymäpilotin testaus

Tämän tutkimuksen tavoitteena on testata Forecan kehittämän lumikertymäennusteen (jäljessä “Pilotti”) toimivuutta. Tutkimuksen kohteena ollut Pilotti ennusti tiejaksoittain lumen syvyyden 24 tuntia eteenpäin sekä toteuman 12 tuntia taaksepäin. Tutkimuksessa on seurattu lumensyvyyden kehitystä kenttämittauksin eri puolilla pilottialuetta sekä verrattu näitä mittaustuloksia Pilotin ilmoittamiin ennusteisiin ja toteumiin. Mallissa lumikertymä kasvaa lumisateen edetessä…