Talvirenkaiden käytön aikataulu ja siihen vaikuttavat tekijät

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää olemassa olevien aineistojen perusteella talvirenkaiden, etenkin nastarenkaiden vaihtoajankohtia syksyllä ja keväällä. Erityisesti tavoitteena oli selvittää vaihtoajankohtien yhteyttä säähän ja keliin sekä vaihtoajankohtaa koskeviin viranomaismääräyksiin. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena oli arvioida, miten parhaiten pystyttäisiin rajoittamaan nastarenkaiden käyttöä siten, että tästä aiheutuvat liikenneturvallisuusvaikutukset olisivat mahdollisimman pienet. Tutkimuksen aineistona käytettiin…