Tutkimus ajoneuvon tietoväylää hyödyntävästä liukkaudentunnistuksesta valmistui

VTT on kehittänyt ns. Grip-menetelmänä tunnetun järjestelmän, jossa ajoneuvon omasta tietoväylästä kerättävän tiedon perusteella voidaan arvioida tienpinnan kitkaa. Grip tarkastelee vapaasti pyörivien ja vetävien renkaiden pyörimisnopeuseroa, sekä ottaa laskennassa huomioon kulloinkin käytetyn moottoritehon. Tuloksena saatava luistosuhdeluku on teorian mukaan sitä suurempi, mitä liukkaampi on tien pinta. Tässä tutkimuksessa on verrattu…

Rengastyypin vaikutus lumipolanteen liukkauteen ja kulumiseen

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten erilaiset talvirengastyyppien (nasta- tai kitkarengas) liikenneosuudet vaikuttavat lumi- ja jääpolanteen kitkaan ja kulumiseen. Nasta- ja kitkarenkain varustetut henkilöautot kiersivät testirataa suunnitellun ajo-ohjelman mukaisesti. Päätestisuora oli jaettu kuuteen kaistaan: (1) nastarengasliikennettä 100 %, (2) nastarengasliikennettä 75 %, kitkarengasliikennettä 25 %, (3) nasta- ja kitkarengasliikennettä 50 %,…