Liikkuvan kelinseurantajärjestelmän kokeilu

FCD-kelipilotin tavoitteena on ollut testata ajoneuvojen ABS- ja ajovakaudenhallintajärjestelmien hyödyntämistä liukkaudentunnistuksessa. Edelleen projektin tavoitteena on ollut testata menetelmälle soveltuvaa käyttöliittymää sekä kerätä loppukäyttäjien kokemuksia tällaisesta palvelusta. Lopullisena tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa järjestelmän kilpailutus, mikäli järjestelmä osoittautuu toimivaksi. Ensimmäisenä tutkimustalvena 2012–2013 projektissa kyettiin rakentamaan lähinnä pääkaupunkiseudun ympäristössä operoiva noin 150…

Jääpitohyväksynnän yhteiskuntataloudelliset vaikutukset

Suomessa on käytettävä henkilö- ja pakettiautoissa nastoitettuja tai nastattomia talvirenkaita eli kitkarenkaita joulukuun alusta helmikuun loppuun. Renkaiden pitokyvylle talvisissa olosuhteissa ei kuitenkaan ole asetettu mitään vaatimuksia. Talvirengastesteissä on kuitenkin havaittu, että jääkeleillä Keski-Euroopan olosuhteisiin suunniteltujen talvirenkaiden pitokyky on huomattavasti pienempi kuin pohjoismaisiin oloihin suunniteltujen kitkarenkaiden pitokyky. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli…

Optisten kelianturien testaus lentoasemaolosuhteissa

Suomessa lentoasemien kunnossapitoon liittyy kansainvälinen ICAO:n (International Civil Aciation Organization) standardien mukainen raportointijärjestelmä, jossa raportoidaan kiitoteiden keliolosuhteet. Keliolosuhteita kuvataan mm. raportoimalla kelityyppi ja kiitotiellä olevan aineksen (esim. lumi tai sohjo) kerrospaksuus. Kerrospaksuuden mittaukseen ei ole käytettävissä mitään automaattista mittausjärjestelmää, vaan se perustuu pitkälle aistinvaraiseen arviointiin ja mittaviivaimen kanssa tehtyihin pistokokeisiin.…