Tutkimus talvirengastyypin vaikutuksesta vakaviin onnettomuuksiin valmistui

Tutkimuksen tavoitteena oli liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunta-aineiston perusteella verrata nastoitettavien ja ei-nastoitettavien talvirenkaiden turvallisuusvaikutuksia. Tutkimusaineistona oli 958 kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta, jotka olivat tapahtuneet vuosien 1997–2012 marras-maaliskuussa ja joissa oli ollut osallisena henkilö- tai pakettiauto. Aineisto ei sisältänyt itsemurhia, sairauskohtauksia tai nukahtamisia. Tarkastelu keskittyi kuljettajiin, joilla oli lautakunnan arvion mukaan ollut ratkaisevin vaikutus…

Hoidon ja ylläpidon teknisten asiakirjojen päivitys valmistui

Liikennevirasto on saamassa päätökseen mittavan maanteiden hoidon ja ylläpidon teknisten asiakirjojen uusimistyön. Työ on käsittänyt kaikki maanteiden hoitoon ja ylläpitoon liittyvät keskeiset asiakirjat: talvihoidon laatuvaatimukset, hoidon tuotekortit ja hoidon työkohtaisten tarkennusten pohjan. Työssä on pyritty päivittämään, selkeyttämään ja tarkentamaan olemassa olevia asiakirjoja. Työssä on kuultu myös hoitourakoitsijoiden edustajia. Työryhmän sihteerinä…