Tutkimus talviliikenteen palvelutason seurantamenettelyn kehittämisestä valmistui

Tausta Liikennevirasto ja alueelliset ELY-keskukset vastaavat tilaajan ominaisuudessa Suomessa maanteiden talvihoidosta. Jotta maanteiden talviliikenteen palvelutasoa voitaisiin ylläpitää ja kehittää, on palvelutasoa seurattava. Liikennevirasto on teettänyt talvihoidon keskitettyä laadunseurantaa (ns. Talla-mittaukset) 1990-luvulta lähtien. Seurantaa jatkettiin aina talveen 2010-2011 asti (kuva 1). Keskitetyssä laadunseurannassa pistokoekonsultit ovat kiertäneet tieverkkoa ennalta määrätyn aikataulun ja…