Tutkimus sääolosuhteiden vaikutuksesta liukkaudentorjunta-aineiden käyttöön Helsinki-Vantaan lentoasemalla valmistui

Vaikka vaatimuket kiitoteiden liukkaudentorjunnalle ovat korkeammat kuin maanteiden, myös kiitoteillä pyritään välttämään tarpeetonta liukkaudentorjunta-aineiden käyttöä. Liukkaudentorjunta-aineiden optimoinnin onnistumista on kuitenkin vaikea seurata, sillä aineiden kulutukseen vaikuttaa paitsi optimoinnin onnistuminen, myös talven sääolosuhteet. Tämän Innomikko Oy:n selvityksen tavoitteena olikin kehittää säämalli, jonka avulla voidaan mahdollisimman pitkälle eliminoida eri talvien erilaisten sääolosuhteiden…